Letna razstava 2020/2021

2020-2021-2-slo

FOTOGRAFIJA

ANIMACIJA

NOVI MEDIJI

SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE

FOTOGRAFIJA

NOVI MEDIJI

FOTOGRAFIJA

ANIMACIJA

SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE

SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE

ANIMACIJA

SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE

FOTOGRAFIJA

SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE

PODPORNI MODULI

PODPORNI MODULI

PODPORNI MODULI