Inscenacija prizora // Staging the scene

Mentorica // Mentor: Jasna Hribernik
Avtorica // Author: Ivana Kalc

»Inscenacija prizora« študente seznanja z različnimi pristopi, elementi jezika in kodami, ki jih umetniki izbirajo pri realizaciji umetniškega dela. Skozi analizo izbranih likovnih, filmskih in novomedijskih del ter predstavitvijo nekaterih novejših teoretičnih misli študentje spoznavajo različne načine vizualnega in novomedijskega pripovedovanja zgodb. To znanje praktično preizkusijo v reinterpretaciji umetniškega dela, ki ga sami izberejo in ustvarijo novo delo v poljubnem mediju. // “Staging the scene” acquaints students with the different approaches, elements of language and codes that artists choose in the realization of an artwork. Through the analysis of selected visual art, film and new media works, and the presentation of some contemporary theoretical thoughts, students learn about different ways of visual and new media storytelling. They test this knowledge in practice in the reinterpretation of an artwork of their choice and create a new work in any medium.

Prepoznavanje umetnosti // Recognizing art
#badhairlife serija // #badhairlife series

»Prepoznavanje umetnosti« je serija fotografij, ki jo navdihujejo naključne oblike vsakdanjega življenja. S tem ko ujamemo tovrstne trenutke in jih povežemo z njihovimi estetskimi ekvivalenti v umetnosti, predlagamo idejo, da se umetnost dogaja povsod okoli nas; nepričakovano se nam razkriva in človek ima moč, morebiti celo dolžnost, da jo prepozna in časti. Vsakdanje življenje nam je lahko in tudi je velik navdih, umetnost pa nam lahko naredi naša življenja resnično vredna. Serija fotografij je odprt, nedokončan projekt, odprt za nadaljnja naključja. // “Recognizing art” is a photo series inspired by accidental forms of daily life occurrences. Capturing those moments and pairing them to their aesthetic equivalent in art, this work proposes that art happens all around us, it reveals itself to us unexpectedly and it is in our power and maybe even obligation to recognize it and praise it. Everyday life can be and is a great inspiration to us, and art can, indeed, make our everyday lives worth living. This photo series is an open, non-finished, project, open to further coincidences and serendipities.

  • Imam cunami slabe frizure // I’m Having A Tsunami of Bad hair
  • Picasso jutra // Mornings Be Like Picasso
  • Durer, odsevne površine niso moj prijatelj // Reflective Surfaces Are Not My Friend, Durer
  • Van Gogh, narave ni mogoče ukrotiti // You Can Not Tame Nature, Van Gogh
  • Rubens’ Bacchanalia vs. Balkanalije