DIY elektronske umetnosti // DIY electronic arts

Delavnica – konS, Novi mediji, 1. letnik // Workshop – konS, New media, Year 1
Udeleženci // Participants: Matevž Jelenc, Arta Kroni, Karin Likar, Vanda Ljumović, Sofia Miljatović, Roman Paxyutkin, Domen Sajovic, Melita Sandrin, Filip Sluga, Tamara Taskova
Mentorica // Mentor: Lavoslava Benčić
(Foto // Photo: Lavoslava Benčić)

Tehnologija je močno vpeta v sodobne umetniške prakse, te pa jo kot vseprisotno vse pogosteje tudi kritično reflektirajo. Medijska umetnost tako nudi orodja za boljše razumevanje vpliva tehnologije na sodobno življenje in omogoča prepoznavnost njenih temeljnih struktur in potenciala. Vse več umetnikov se pri svojem delu ukvarja z najsodobnejšimi tehnologijami in jih uporablja raziskovalno. Z naborom novih orodij iščejo inovativne načine za kritično udejstvovanje, razumevanja sveta in pogleda v prihodnost. K spoznavanju elektronike v umetniških praksah v letošnji ediciji dodajamo MP3ggerS predvajalnik glasbe/zvočnih datotek. Gre za preprost zvočni predvajalnik s osnovnimi gumbi (predvajanje, pavza, naprej in nazaj), ki v razširjeni obliki postane orodje za eksperimentiranje s zvokom in ustvarjanje prostorskih postavitev. Študentje so delali s prevodnimi, neprevodnimi in kapacitivnimi materiali in vezji, materializirali so novo avdio napravo in mehke sprožilce v tehniki elektronskega tekstila. // Technology is heavily embedded in contemporary artistic practices that reflect technology in turn as an omnipresent factor. Media art provides tools to better understand the impact of technology on modern life, and makes it possible to recognize its underlying structures and potential. More and more artists are working on cutting-edge technologies and using them in investigative ways. With a new tools, they seek innovative ways to engage critically, understand the world and explore the future. To learn about electronics in art practices we are adding this year MP3ggerS. These are simple audio players with basic buttons (play, pause, forward and rewind) that, in expanded form, become a tool for experimenting with sound and creating spatial installations. Students worked with conductive, non-conductive and capacitive materials and circuits, they materialized a new audio device and soft triggers in electronic textile technique.