Delavnica spletnega razvoja // Web development workshop

Nosilni modul Novi mediji // New media carrier module
Mentor: Jaka Železnikar
1. – 3. letnik // Year 1-3
Avtorji del: // Authors of works: Arta Kroni, Domen Sajovic, Filip Sluga, Karin Likar, Matevž Jelenc, Melita Sandrin, Milena Brkić, Sofia Miljatović, Tamara Taskova, Vanda Ljumović, Vasily Kuzmich, Yevheniya Lyubchyk.

Delavnica je tudi to leto v celoti potekala preko spleta. Poudarek je bil na kreativnem pristopu k razvoju eksperimentalne spletne strani s poudarkom na likovnih prvinah ali predstavitvene strani izbrane teme. Pričujoča dela zastopajo različne pristope, ki izhajajo iz »ročno« izdelane spletne strani, za razliko od uporabe vnaprej pripravljenih tehničnih in oblikovnih predlog.

// Again, this year the workshop took place entirely online. The task was focused on a creative approach to experimental, visually focused responsive web page or page on the selected topic. All of the works are developed from scratch rather than relying on the use of pre-prepared technical and design templates.