Risanje // Drawing

1. letnik // Year 1
Avtorji del – izbrana dela // Authors – selected works: Domen Sajovic, Karin Likar, Sofia Miljatović, Tamara Taskova.
Mentor: Arjan Pregl

Skozi praktične vaje obravnavamo temelje gradnike risanja: senčenje, gradnjo prostora, človeško figuro (kot voluminozni objekt). Cilj vaj je, da se likovna sredstva risbe ponotranjijo, obenem pa da se prične risbo razumevati tudi kot sredstvo za osebno izražanje, ki ni nujno vezano le na “klasično” risanje.

// Through practical exercises we tackle main characteristics of drawing: shading, constructing space, human figure (as a voluminous object). We work toward the goal of internalising drawing rules, but at the same time to understand the potential of drawing for personal expression, not only as “classical” drawing. 

2. in 3. letnik // Year 2&3
Avtorji – izbrana dela // Authors – selected works: Reeba Sufyan, Luka Carlevaris, Ana Prebil, Katarina Brglez, Alen Dolšak, Martin Lozej, Maja Grčki, Renee Stanič.
Mentor: Arjan Pregl

Glavni namen predmeta je raziskovanje možnosti osebnega izražanja v risbi. Kreativna organizacija prostora, ki jo spodbujamo s tovrstno risbo, je lahko uporabna za različne umetniške prakse: slikarstvo, fotografijo, video ipd.

V našem Risarskem projektu je vsak študent izbral idejo, ki postavlja risbo v eno od razširjenih polj umetnosti, kot so umetniška knjiga, fotoreportaža, strip, intervencija v fotografijo, animirana knjiga…

// The main focus of the course is to explore the potential of personal expression in drawing. With this kind of drawing, we encourage creative organization of space, which can later be used in different artistic practices: painting, photography, video etc.

In our Drawing Project each student followed his or her own idea, putting drawing in one of the expanded fields of arts: booklet, pfotojournal, comic strip, intervention into the photography, flip-book …