Novi mediji – 1. letnik // New media – Year 1

ATILLA
Avtorji del: // Authors: Matevž Jelenc, Sofia Miljatović, Roman Paxyutkin
Mentor: Peter Purg

Atilla je projekt, ki pokaže, da lahko z novimi mediji ustvarimo novo osebo in ji damo življenje. Atilla je namreč več kot le umetnica, je človeško bitje s svojimi vzponi in padci, ki jih doživljamo vsi. Mogoče je celo tako resnična, da jo boste spoznali. // Atilla is a project that shows that with new media we can create a new person and give her life. Atilla is more than just an artist, she is a human being with her ups and downs that we all experience. Maybe she’s even so real that you’ll get to know her.

NOT ENOUGH RUSH
Interaktivni film – instalacija // Interactive filminstallation
Avtorji del // Authors: Filip Sluga, Karin Likar, Arta Kroni, Vanda Ljumović
Mentor: Peter Purg

Interaktivni film Not Enough Rush je projekt, ki se osredotoči na odločitve gledalca. Zgodba se odvija v kratkih delih, ki ob koncu naznanijo dva različna poteka zgodbe, saj ima vsaka odločitev, ki jo sprejmeš, svoje posledice. Vse je odvisno od tega kakšna oseba je gledalec in kakšno povezavo čuti med seboj in likom, ki ga spremlja v tej zgodbi. Že majhna nepremišljenost je dovolj, da te stane zmage, po drugi strani pa je lahko kanček sebičnosti rešitev do pravilnega poteka filma. Odločitve z dobrim namenom v glavi ne bodo vedno delovale v tvoj prid, saj življenje tako ne deluje.

// The Not Enough Rush – an interactive film is a project that focuses on the viewer’s decisions. The story takes place in short parts, which at the end announce two different courses of the story, as every decision you make has its consequences. It all depends on what kind of person the viewer is and what kind of connection he feels between himself and the character he accompanies in this story. Even a little recklessness is enough to cost you victory, but on the other hand, a touch of selfishness can be the solution to the proper course of the film. Decisions with good intentions behind it will not always work in your favor, because life does not work that way.

// We imitate and trust people we know. The louder the people around us, the less we listen to our voice, our thoughts. In the video, we described more in detail our thinking for this project and what it could be. Take a minute and think…How many simple decisions are made every day that are unconsciously influenced by the people around us? How much have the decisions affected the people around you today?

EN PROTI MNOGIM// ONE AGAINST MANY
Avtorji del // Authors: Karin Likar, Filip Sluga, Milena Brkić
Mentor: Peter Purg

Ljudi, ki jih poznamo, oponašamo in jim zaupamo. Bolj kot so ljudje okrog nas glasni, manj poslušamo svoj glas, svoje misli. V videu smo podrobneje opisali naše razmišljanje za ta projekt in kaj bi ta lahko bil. Vzemi si minuto in pomisli…Koliko je sprejetih preprostih odločitev vsak dan, na katere so nevede vplivali ljudje okrog nas?  Koliko so danes odločitve vplivale na ljudi okrog vas?

check her profile listen to her songs
Šp3L4 Šing0, prvi slovenski vokaloid // Šp3L4 Šing0, First Slovene Vocaloid
Avtorji del // Authors: Melita Sandrin, Tamara Taskova, Domen Sajovic
Mentor: Peter Purg

Špela Šingo (stilizirano:Šp3L4) je najnovejši projekt ekipe TeamDisappointment. Projekt je samooklicani prvi »slovenski« vocaloid, čeprav Špela ne poje v slovenščini, ampak v japonščini. Špela na prvi pogled izgleda kot običajna digitalna superzvezdnica, obsedena z japonskimi avtomobili, oblekami in slavo, vendar se v njenih besedilih skriva nekaj več. Poleg privlačne glasbe nam Špela ponudi pogled v glasbeno industrijoskozi oči umetnice, ki glasbenike skoraj popolnoma nadzoruje. // ŠpelaŠingo (stylized: Šp3L4) is the latest project of the TeamDisappointment. The project is a self-proclaimed first “Slovenian”Vocaloid, although Špela does not sing in Slovene, but in Japanese. At first glance, Špela looks like an ordinary digital superstar, obsessed with Japanese cars, clothes and fame, but there is something more hidden in her lyrics. In addition to catchy music, Špela offers us a look at the music industry through the eyes of an artist who controls the musicians almost completely.

CORRUPTED LOVE
Instalacija // Installation
Avtorji del // Authors: Milena Brkić, Sofia Miljatović, Arta Kroni
Mentor: Peter Purg

Koncept tega projekta je pokvarjena ljubezen – od daleč deluje čista, ampak ima pokvarjeno bistvo. Izbrali smo sliko Poljub Gustava Klimta, ki prikazuje ljubeč objem, in jo zapolnili z digitalno pokvarjenimi fragmenti. Ti delci so naše originalne fotografije, ki predstavljajo naše dojemanje ljubezni. // The concept of this project is corrupted love – pure from afar but spoiled in its essence. We chose Gustav Klimt’s The Kiss to represent the bigger picture of a loving embrace and filled it with digitally corrupted particles. These particles are our own original photographs, which capture our own perception of love.