Videofilm – študijske vaje // Study exercises

1. letnik // Year 1 Mentor: Boštjan Vrhovec

Osnovna izhodišča za realizacijo vaj, kar pričujoči filmi so, je spodbujanje kreativnosti študentov 1. letnika in artikuliranje njihovega filmskega izraza, oblikovanih po vnaprej določenih parametrih, ki so:

Vaja 1 – OD A DO B // Exercise 1 – FROM A TO B
  • Zabeležiti določeno  pot od točke A do točke B.
  • Tukaj vmes pade corona virus, zaprtje šole in delo na daljavo.

Sofia Miljatović

Arta Kroni

Filip Sluga

Melita Sandrin

Milena Brkić

Vanda Ljumović


Vaja 2 – IZOLACIJA // Exercise 2 – ISOLATION
  • Osebi ni dovoljeno zapuščati stanovanja, nihče na sme k njej – njemu, komunikacija z drugimi na socialnih omrežjih je otežena, praktično onemogočena. Je v popolni osami, tako kot vsi drugi okoli nje. Dolžina filma 2 minuti.

Milena Brkić

Domen Sajovic

Arta Kroni


Vaja 3 – OBJEKT // Exercise 3 – OBJECT
  • Odnos do izbranega predmeta.
  • Izhodišče: z realnimi podobami prikazati abstraktno občutenje izbranega razmerja.

Sofia Miljatović

Karin LikarVaja 4GLEDALIŠKI PRIZOR (snemano v KC Mostovna) // exercise 4 – THEATRICAL SCENE (shot in KC Mostovna)

‘Gledališki prizor’ je kreativna delavnica v kateri je potrebno najprej napisati tekst, za katerega je izhodišče: gledališka vaja na odru – in nato to v enem tednu posneti, zmontirati in zvočno urediti v celoto. Posamezen avtor_ica ima za snemanje na voljo 1 dan. Vsi študentje se spoznajo s posameznim tehničnim in kreativnim delom v snemalni ekipi, saj vsak avtor sestavi svoj produkcijski team. Študentje sodelujejo v projektu tudi kot igralci, saj tako spoznajo način izražanja pred kamero. // ‘A theatrical scene’ is a creative workshop in which it is necessary at first to write a text for which the starting point is: a theatrical rehearsal on stage – and then record, edit and sound it into a whole in one week. An individual author has 1 day to record. All students get acquainted with individual technical and creative work in the recording team, as each author puts together his own production team. Students also participate in the project as actors, as they learn how to express themselves in front of the camera.

Sodelujoče_i študentke_je // Participating students: Arta Kroni, Milena Brkić, Sofia Miljatović, Vanda Ljumović, Tamara Taskova, Karin Likar, Melita Sandrin, Matevž Jelenc, Roman Paxyutkin, Domen, Sajovic, Filip Sluga.
Mentorji // Mentors: Boštjan Vrhovec, Martin Turk, Radovan Čok, Ivan Antić, Matjaž Jankovič

Režija: // Directed by: Arta Kroni

Režija: // Directed by: Domen Sajovic

Režija: // Directed by: Filip Sluga