Analogna fotografija // Analog photography

Mentor: Peter Fettich
Udeleženci // Participants: Aljaž Lavrič, Domen Vinko, Luka Carlevaris, Kristian Petrovčič, Reeba Sufyan
3. letnik // Year 3
Foto // Photo (making of): Peter Fettich

Študenti so imeli pri delavnici proste roke glede motivov in kompozicij, a toliko bolj zaposlene so bile, ko je bilo potrebno fotografije razviti. Študenti so spoznali postopek razvijanja, pričujoča dela pa so skenirana za online “postavitev”. // Students had a free hand at the workshop regarding motifs and compositions, but hands were all the more busy when it came to developing photographs. Students learned about the development process, but the present works are scanned replicas for online “layout”.