Skupnost… Dokumentarni esej // Community… Documentary essay

Maja Grčki

Reka med in po COVID-19
// Rijeka during and after COVID-19

Leto 2020 je bilo za Reko pomembno leto. Ker gre za evropsko prestolnico kulture, bi moralo biti leto, ko se bo »prerodilo«. Ljudje iz cele Evrope bi prišli sem, da bi obiskali to čudovito mesto. Toda zaradi COVID-19 je bilo vse zaprto, ljudje nehajo hoditi zunaj, nihče ni obiskal zanimivih znamenitosti Reke. Ko pa COVID-19 počasi mineva in ljudje odhajajo ven, je lepo videti, kako živahno je. Upam, da bomo kmalu končali s COVID-19, da bomo lahko videli več takšnih, kot so ljudje, ki obiskujejo Reko, skupaj in uživajo.

// 2020 was an important year for Rijeka. Since it is European Capital of Culture it was supposed to be a year in which is ‘reborn’. People from all over the Europe would come here to visit this beautiful city. However because of COVID-19, everything was closed, people stopped going outside, no one was visiting Rijeka’s interesting sights. However now that COVID-19 is slowly passing, and people are going out, it’s nice to see how lively it is. I hope we’ll soon be over with COVID-19 so we could see more sight like these, people visiting Rijeka, together, enjoying.

DUP // DAP 2 | Sodobne umetniške prakse: Delavnica Dokumentarni esej //Contemporary Art Practices: Documentary Essay Workshop | Mentor: Tadej Žnidarčič