Skupnost… Dokumentarni esej // Community… Documentary essay

Luka Carlevaris

Novogoriška karantena // Nova Gorica quarantine

Ko so na Kitajskem v sredini novembra 2019 zaznali prvo okužbo z virusom COVID-19, si marsikdo ni mislil, da bo ta številka narasla na več kot 4 milijone okuženih po celem svetu. V Evropi je od samega začetka širjenja bolezni bila Italija glavno žarišče virusa. Zato je bilo pričakovati, da bodo strogi ukrepi hitro začeli veljati tudi po celi Sloveniji. Prvi pokazatelji sprememb so bile policijske kontrole na mejah, kjer je zdravstveno osebje merilo telesno temperaturo potnikom. Mejne prehode so v kratkem tudi zaprli in v državi je bila razglašena karantena. To je bila priložnost zame kot fotografa, da sem v objektiv ujel nekaj ključnih ukrepov in trenutkov v Novi Gorici ter njeni okolici: zaprte meje, pogovore skozi na novo postavljeno ograjo, prazno mesto, ko so zaprli večino trgovin, podjetij in gostilen, razkuževanje rok, zdravnike v skafandrih, policijske patrulje, ki so preverjale dokumente in ministrico za kmetijstvo, ki jo obkrožajo novinarji z zaščitnimi maskami. Čeprav so prikazane razmere obrnile naš vsakdan na glavo, se mi take spremembe zdijo precej pomembne. Človeštvo se je v zadnjem stoletju razvadilo materialnega izobilja in prepričanja o svoji moči nad zemljo. In za zavedanje svoje ranljivosti in majhnosti je bil potreben še manjši patogen, ki je po celem svetu ustavil čas ter dokazal, da je človek še kako podrejen naravi in njeni neusmiljenosti.

// When the first infection with the COVID-19 virus was detected in China in mid-November 2019, many did not think that this number would rise to more than 4 million infected worldwide. In Europe, from the very beginning of the spread of the disease, Italy was the main focus of the virus. Therefore, it was expected that strict measures would soon enter into force throughout Slovenia. The first indicators of change were police border controls, where medical staff measured passengers’ body temperatures. Border crossings were also closed shortly and quarantine was declared in the country. It was an opportunity for me as a photographer to capture some key actions and moments in Nova Gorica and its surroundings: closed borders, conversations through the newly erected fence, empty city when most shops, companies and inns were closed, hand disinfection, doctors in protective wear, police patrols checking documents, and an agriculture minister surrounded by journalists in protective masks. Although the situation shown has turned our everyday lives upside down, such changes seem to me to be quite important. Mankind has been spoiled in the last century by material abundance and the belief in its power over the Earth. And to realize its vulnerability and smallness, an even smaller pathogen was needed, which stopped time all over the world and proved that man is somehow subordinate to nature and its ruthlessness.

DUP // DAP 2 | Sodobne umetniške prakse: Delavnica Dokumentarni esej //Contemporary Art Practices: Documentary Essay Workshop | Mentor: Tadej Žnidarčič