Skupnost… Dokumentarni esej // Community… Documentary essay

Katja Pivk

Ostanimo blizu kljub razdalji // Let’s stay together despite the distance

COVID-19 je močno zaznamoval naša življenja. Iz socialnega življenja smo bili skoraj čez noč potisnjeni v svoje domove. Prepovedali so nam srečevanje in kmalu smo ostali sami. A ne popolnoma. Še vedno smo se lahko srečevali preko različnih platform in video klicev. Tako smo si ostali blizu kljub razdalji. To sporočilo: Ostanimo blizu kljub razdalji, je tudi naslov serije portretov v času samoizolacije.

// COVID-19 has marked our lives. Almost overnight we were pushed out of our social lives and into our homes. They banned meetings and soon we were left alone. But not completely. We were still able to meet across different platforms and video calls. So we stayed close despite the distance. Message: Let’s stay close despite the distance, is also the title of a series of portraits in a time of self-isolation.

DUP // DAP 2 | Sodobne umetniške prakse: Delavnica Dokumentarni esej //Contemporary Art Practices: Documentary Essay Workshop | Mentor: Tadej Žnidarčič