Skupnost… Dokumentarni esej // Community… Documentary essay

Kristian Petrovčič

Izolacija // Isolation

Za projekt sem si zadal izdelati fotografije v smeri tematike COVID-19 virusa in sicer fotografiral sem nekaj izbranih, običajno bolj okupiranih lokaciji/objektov na območju Nove Gorice in okolice, ki zdaj zaradi ukrepov samevajo. Primer:

 • Casino Perla, Park Casino – 1. v zgodovini so zaprti McDonalds – 1. zaprt po zgraditvi
 • Avtoceste – redko pripelje kak avtomobil
 • Meja z Italijo
 • Osamljene ulice
 • Zaprta nakupovalna središča

// For my project, I decided to do some photos on the theme of the COVID-19. I chose a few locations in the area of ​​Nova Gorica, which are usually very occupied, unlike today’s situation. Example:

 • Casino Perla, Park Casino
 • McDonalds
 • Highways
 • Italian border
 • Lonely streets
 • Closed shopping malls

DUP // DAP 1 | Sodobne umetniške prakse: Delavnica Dokumentarni esej //Contemporary Art Practices: Documentary Essay Workshop | Mentor: Tadej Žnidarčič