Skupnost… Dokumentarni esej // Community… Documentary essay

Reeba Sufyan

Covid19 karantena v Lahore, Pakistan
// Lockdown in Covid19 in Lahore, Pakistan

Moja država, Pakistan, se je s tem virusom začela ukvarjati po tem, ko so začeli s popolno prekinitvijo dejavnosti, 19 ur na dan, od 9 zjutraj do 5 zvečer, ter popolno prekinitvijo ob vikendih. Država je prepovedala ne nujno gibanje in prepovedala kakršne koli dejavnosti, ki vključujejo javnost. Poleg tega pa so smele opravljati dejavnost le prodajalne z najnujnejšimi stvarmi, ki so sledile vsem SOP (standardni operativni postopek). Da bi videla razlike med vedenjem in gibanjem, ko so bile dejavnosti omejene ali pa ne-omejene, sem s fotografijami analizirala in ocenila, kako uspešni so bili ukrepi moje države v tem času in hkrati dokumentirala vse okoliške dejavnosti in vpliv globalne pandemije nanje.

// In this mere effort of mine, I would like to highlight that my country, Pakistan, started dealing with this virus after enforcing lockdown for 19 hours a day, from 9 in the morning to 5 in the evening, and complete lockdown on weekends, rationalising with unnecessary movements throughout the state, and ban all sorts of public activities. In addition to that only the essential items stores were allowed to operate following all the SOP’s (standard operating procedure). In order to differentiate the local behaviour and the movement during the lockdown and non lockdown hours, I have taken shots to analyse and assess how successful were the measures of my state during both times and documenting all the surrounding activities and the effect on them due to this global pandemic.

DUP // DAP 2 | Sodobne umetniške prakse: Delavnica Dokumentarni esej //Contemporary Art Practices: Documentary Essay Workshop | Mentor: Tadej Žnidarčič