1. letnik

Prostor in čas v gibljivih podobah

Inscenacija prizora

TV FREE Europe

Promo film

“Telling stories for real”

“1 ura za 1 minuto” – vaja iz montaže

Študijske vaje, 1. letnik

Študijski filmi, 2. letnik

Diplomski film