Fotografija // Photography

Vojna in izgubljeni spomini // War and lost memories

Domen Sajovic, 1. letnik // 1st year


S serijo sem želel prikazati ostanke vojne, ki simbolizirajo trpljenje in izgubo človeških življenj. Prikazujejo tudi vse izgubljene spomine, ki so bili izgubljeni skupaj z mnogimi življenji v vojni. Človeška življenja minevajo in ljudje umirajo, narava pa ostaja večna. // This collection tries to present war remains which symbolise suffering and loss of human lives. It also represents all the lost memories that were lost with all the lives in wars. Human lives eventually end but nature will remain
forever.


Med stenami // Between the walls

Arta Kroni, 1. letnik // 1st year


Stopnice // Stairs


Milena Brkić, 1. letnik // 1st year

Prazne ulice neznanega mesta se morda zdijo velike ali hladne, zato se lahko osredotočanje na samo geometrijski del slike polepša, vendar črno-belo ohranja
tudi melanholijo situacije Covid-19 in tako se je ideja za te fotografije rodila. Na tem kolažu so fotografije delov stopnišč v Novi Gorici, narejenih za črno-belo domačo nalogo za modul fotografija pri mentorici Ani Sluga. // Empty streets of an unknown town may seem way to big or cold, so focusing on just geometrical part of the picture can make it way more beautiful, but in black and white also keep melancholy of Covid-19 situation and that’s how idea for these photos was born. On this collage are photos of parts of staircases in Nova Gorica made for black and white homework assignment for Photography class, mentor Ana Sluga.Light

Sofija Miljatović, 1. letnik // 1st year

Ideja je bila prikazati komplementarni kontrast, v tem primeru rdečo in zeleno, na drugačen način. // The idea was to show complementary contrast, in this case red and green, in a different way.

Euro Super 95

Tamara Taskova, 1. letnik // 1st year

S serijo sem želela prikazati skrito lepoto industrijskih con. Poiskala sem močne barve v območju, ki na prvem pogledu izgleda sivo, je pa v bistvu polno življenja. // With this collection I wanted to explore the hidden beauty of industrial zones. I searched for beautiful vibrant colors within a gray – looking area that is in fact full of life.Melita Sandrin, 1. letnik // 1st year

Kljub temi ponoči, lahko vedno najdemo nekatere barve, ki v njej izstopajo in žarijo v sencah vsakdana. Naj bo to v parku na ulici, v svoji sobi. Barve so lahko pomirjujoče in tople ali zastrašujoče in mrzle. Zaradi njih se tema ne zdi tako strašna. Zdi se živa in taka, da dviguje napetost in postaja srhljivejša kot je že. Gledalcu prepusti izbiro doživljanja teme in njenih skritih barv. // Despite the darkness of night, we can always find some colors standing out and lighting up in the shadows of common places in life, be that in the park, on the street, or in your bedroom. The colors can be comforting and warm or intimidating and cold. It can make the dark seem less scary and alive or it could raise the tension and make it eerier than it already is. It’s up to the viewer how they perceive the dark and its hidden colors.