Dokumentarni esej // Documentary essay

Nika Karner

2. letnik // Year 2 | Mentor: Tadej Žnidarčič

SKRITI KOTIČEK // A HIDDEN CORNER

Kraj, ki se nahaja nedaleč od naše hiše, mi pomeni veliko. Včasih smo tu pogosto imeli piknike in manjše družinske zabave zaradi prijetne sence ter hladnega zraka. Zmeraj smo se igrali in zabavali v bližnjem studencu, v katerem so plavale manjše ribe.

Že od otroštva se tu sprehajam, v tem okolju se počutim umirjeno in veselo. Zaradi določenega neprijetnega dogodka, ki se je zgodil v bližini, pa se mi je skozi leta občutek na to mesto spremenil. Še zmeraj je to zelo prijetno okolje, saj se nahaja ob studencu v gozdu, stran od ljudi, ampak tistega miru na žalost ni več. Seveda je bil mir prekinjen le za ljudi, ki živijo v okolici. Kraj mi je kljub vsemu zelo blizu; ne glede na letni čas in obdobje, zmeraj se vrnem na eno in isto mesto.

// A place not far from our house means a lot to me. We used to often have picnics and small family parties here because of the pleasant shade and cool air. We always played and had fun in a nearby well, where small fish were swimming.

I have been walking here since childhood, I feel calm and happy in this environment. However, due to a certain unpleasant event that happened nearby, my feeling for this place has changed over the years. It is still a very pleasant environment, as it is located by a well in the forest, away from people, but that peace is unfortunately no more. Of course, peace was broken only for the people living in the area. The place is very close to me after all; no matter the time of year and period, I always go back to the same place.