Dokumentarni esej // Documentary essay

Reeba Sufyan

3. letnik // Year 3 | Mentor: Tadej Žnidarčič

DASKA
Poslušaj angleški avdio-tekst in si ob tem oglej spodnjo serijo fotografij // Listen to the English audio text and watch a series of photos below.

Daska (v urdujščini: ڈسکہ ) je mesto v pakistanski provinci Pandžab. Mesto je glavno mesto Daska Tehsil, enega od štirih administrativnih območij, t. i. tehsilov,  okrožja Sialkot. Po številu prebivalcev je 50. največje mesto v Pakistanu in 29. v Pandžabu. Tehsil Daska je bil nekoč največji tehsil v Pakistanu, ki je imel skoraj 400 vasi. V Daski se nahajajo številni proizvajalci kmetijskih strojev. Mesto je obkroženo z dvema velikima industrijskima mestoma, kot sta Gujranwala in Sialkot, tako da ima Daska zelo visoko stopnjo zaposlenosti. Mestu uspeva zadržati status industrijskega mesta, ki veliko prispeva v nacionalno gospodarstvo. Plemena Butt, Mughal, Kashmiri, Rajpoot, Arian in Malik so pomembna v mestnem območju, več plemen Jatt pa živi večinoma na podeželju. Kanal Bambawali-Ravi-Bedian teče skozi mestno središče, zaradi česar je področje rodovitno in bogato s pridelki. Leta 1929 je bila Daska mesto hindujsko-sikških nemirov, ko so Akali Sikh poskusili prevzeti nadzor nad Gurdwara Sant Wayaram Singh. Lokalna hindujska skupnost je trdila, da je bila zgrajena kot dharamsala. Avgusta 1947 se je 5 000 beguncev iz okoliških krajev zbiralo dva tedna v taborišču Daska, preden jih je pakistanska vojska prestavila na indijsko mejo. Daska je bila ustanovljena v času vladavine Shah Jahana in je bila sprva po Mughalovih podatkih o prihodkih poimenovana Shah Jahanabad. Kasneje se je preimenoval v Daska, ker das (»deset«), koh (mogulska merska enota za razdaljo) od Sialkota, Pasrurja, Gujranwale in Wazirabada. Daska je bila kasneje ponovno naseljena v obdobju Sikhov. Mesto je leta 1802 osvojil Ranjit Singh in postal del cesarstva Sikhov. Daska je znana po svojih kmetijskih proizvodih, vključno z visokokakovostnim rižem, športnimi izdelki, usnjenimi oblačili, kirurškimi instrumenti, električnimi ventilatorji, avtomobilskimi deli, rezervnimi deli za kmetijsko opremo in pralne stroje ter proizvodnjo pralnih strojev.

// Daska (Urdu: ڈسکہ ) is a city in the Punjab province of Pakistan. The city is the capital of Daska Tehsil, one of four tehsils of Sialkot District. It is the 50th largest city of Pakistan by population. It is 29th largest by population in Punjab. Daska tehsil was once the biggest tehsil of Pakistan, containing almost 400 villages. There are a number of farm machinery manufacturers based in Daska. Being surrounded by big industrial cities such as Gujranwala and Sialkot; Daska has a very healthy employment rate. It manages to hold the title of an industrial city that contributes a lot in national economy. Butt, Mughal, Kashmiri, Rajpoot, Arian and Malik tribes are prominent in the urban area and several Jatt tribes are in the majority in rural areas. The Bambawali-Ravi-Bedian Canal flows through its center that makes the surrounded area fertile and rich for crops. In 1929, Daska was the site of Hindu-Sikh riots when Akali Sikhs attempted to seize control of Gurdwara Sant Wayaram Singh. The local Hindu community claimed it was built to be a dharamsala. In August 1947, 5,000 refugees from surrounding areas gathered at Daska Camp for two weeks before being escorted to the Indian border by the Pakistani Military. Daska was founded during the reign of Shah Jahan, and was initially named Shah Jahanabad, according to Mughal revenue records. It was later renamed Daska as it is das (“ten”) koh (Mughal unit for distance) from Sialkot, Pasrur, Gujranwala, and Wazirabad. Daska was later repopulated during the Sikh era. Daska was captured by Ranjit Singh in 1802 and made part of the Sikh Empire. Daska is known for its agricultural products including high quality rice, sports goods, leather garments, surgical instruments, electric fans, auto parts, agricultural equipment and washing machine spare parts and assembling manufacturing of washing machines.