Videofilm – študijske vaje // Study exercises

Dialog, 3. letnik //
DIALOGUE, 3rd year

Določen dialog med dvema oseba A in B, ki je v svojem bistvu brezpomenski, je potrebno s karakterizacijo likov preoblikovati v zgodbo z razumljivo in celovito situacijo odnosov med njima. // A certain dialogue between two persons A and B, which is essentially meaningless, needs to be transformed into a story with an understandable and comprehensive situation of relations between them by characterizing the characters.

| Mentor: Boštjan Vrhovec

Katja Pivk
Mama in sin se pogovarjata. Mama zagovornica D. Tumpa izve, da je njen sin zagovornik J. Bidna. // Mom and son are talking. Mom supporter of D. Tumpa learns that her son is J. Biden’s supporter.

Alen Dolšak
Igra prevar in emocij. // A game of deception and emotion.

KADER-SEKVENCA, 3. letnik //
SHOT-SEQUENCE, 3rd year

V neprekinjenem posnetku, dolgem 2 minuti, je potrebno prikazati pogovor 2 oseb, v katerega se vplete 3 oseba. Sekvenca mora vsebovati 2 totala in vsaj 3 bližnje posnetke nastopajočih. // In a continuous 2-minute recording, it is necessary to show a conversation of 2 people, in which 3 people get involved. The sequence must contain 2 totals and at least 3 close-ups of the performers.

| Mentor: Boštjan Vrhovec

Domen Vinko
Kratek film o prijateljih, ki se prepirajo, kdo in kako bo pospravil stanovanje. // A short one-shot film about friends that argue who and how are they gonna clean the apartment.

Katja Pivk
Kratka video vaja o zgodbi v kader sekvenci.
Brata sta odšla spat. Mlajši ne more spati zato nagaja starejšemu. Mama pride ter ju nažene spat. // A short video exercise about the story in the one shot sequence. The brothers went to sleep. The younger one cannot sleep so he annoys the older one. Mom comes and puts them to sleep.