Filmi v nastajanju // Films in progress

In the Nation of Car Lovers | Sagar Gahatraj

(s)election | Carolina Silveira

V drugem letniku nosilnega modula Film so študentje osredotočeni na predprodukcijo, produkcijo in postprodukcijo svojih diplomskih filmov, pri čemer sledijo profesionalnim smernicam in zakonitostim filmskega ustvarjanja. Zaradi Covida-19 sta bila oba študenta primorana ustaviti produkcijo svojih projektov tik pred začetkom snemanja. Na razstavi predstavljamo loglinea, sinopsisa in fotografije iz predprodukcije oz. igralsko zasedbo.

// In the second year of the carrier modul Film, the students focus on the pre-production, production and post-production of their graduate films. During those processes they follow the professional guidelines and specifics of film making. Due to Covid-19, both students were forced to stop the production process of their projects just before the start of the film shooting. At the exhibition we are presenting the loglines, synopsis, photographs from from the pre-production and the cast.

MUP // MAP 2 | Nosilni modul: Film // Carrier modul: Film | Mentor: izr. prof. mag. Janez Burger