Grafično oblikovanje // Graphic Design

Delavnica video grafike // Motion Graphics Workshop

Študenti so se tekom delavnice na daljavo spoznali s postopkom oblikovanja in animacije logotipa za video grafiko (telop). Po vzoru osnovnih smernic so se samostojno srečali z iskanjem referenc, ter s posebnostmi oblikovanja za izbrane projekte. Za končno nalogo so samostojno zaključili oblikovanje in animacijo logotipa (naslova njihovega izbranega projekta) in končno špico. Nekateri so oblikovali tudi plakat / naslovnico knjige (poljubno za DUP2, obvezno za DUP3).

Študenti so delali posamezno. Spodaj predstavljamo izbor, nekateri rezultati pa so predstavljeni že znotraj drugih modulov in so dodane povezave.

// Over the course of the (due to corona) online workshop, students were introduced to the process of designing and animating a logotype for video graphics. After introduction to basics they were individually faced with search of online references and every project’s specific design solutions. They were given the task of designing and animating a telop animation of a logotype (name of their chosen project) and a final credits. Some of them also designed a poster / book cover as well (task of choice for DUP2 and obligatory for DUP3).

Students worked individually. Below presented is a selection of the workshop results, some are also presented (and herein linked) within other modules/courselets.

DUP // DAP 2 & 3 | Digitalni Praktikum: Grafično oblikovanje // Digital Practicum: Graphic Design | Mentor: Timon Leder

Pietro Cromaz
Uvodna špica in plakat za diplomski film Vida // Intro and poster for short fiction diploma film

Ana Prebil

Uvodna špica za film Kadilka in plakat // Intro and poster for short animation Smoker

Miha Reja

Uvodna špica za film Za zaprtimi vrati in plakat // Intro and poster for short animation Behind closed shutters

Domen Vinko
Uvodna špica in plakat za kratki igrani film Žito // Intro and poster for short fiction film

Matija Ternovec
Uvodna špica in plakat za diplomski animirani film Woodfall// Intro and poster for animated short diploma film

Ezgi Sakin
Uvodna špica in plakat za film // Intro for an animated film

Reeba Sufyan

Različice naslovne strani za foto knjigo // Intro and poster for the photo book Dark Side of Bipolar Disorder

Ece Horasanli

Uvodna špica in plakat za diplomski projekt Novi svet // Intro and poster for New World animated diploma project

Amadeja Kirbiš

Plakat in uvodna špica za napovednik diplomskega animiranega filma Dismorfija // Poster and intro for diploma short animation Dysmorphia

Vasily Kuzmich

Eva Sara Krivec
Lastna špica // Own intro

Luka Carlevaris
Naslovnica knjige // Book Cover

Katja Pivk

Plakat in uvodna špica za film Pipi & Popi // Intro and poster for short animation

Parisa Zaeri

Plakat in uvodna špica za film // Intro and poster for short animation A Companion from Closet

Katarina Brglez

Plakat in uvodna špica za film Angel // Intro and poster for short animation 

Anja Paternoster

Plakat in uvodna špica za film Družina prstov // The finger family intro and poster

Vid Cerjak

Plakat za diplomski animirani film Pošast // Poster for animated short diploma film Monster