Diplomski animirani filmi // Diploma animated films

Pogovor brez konca // Five Hour Conversation
Katarina Blažič  | diplomski film // Graduation Film

Film “Pogovor brez konca” raziskuje pogled na svet iz perspektive slepega človeka.
Delo je nastalo na podlagi intervjuja s Tommyjem Edisonom, ki nam pomaga razumeti, kako slepi ljudje gradijo prijateljstva, kakšen je njihov vsakdan, po čem se spomnijo ljudi in katere karakteristike najbolj cenijo. Kaj se lahko od ljudi kot je Tommy Edison naučimo? Veliko. Tommyja ne zanimajo objave na socialnih omrežjih ali zunanji izgled ljudi, ki ga obkrožajo. Kar Tommyja zanima je skrito očem. // The film explores a blind person’s view of the world from their own perspective. The short was made based on an interview with Tommy Edison (blind since birth). How do blind people make new friends? How do they live their day to day life? How do they remember people? What characteristics do they sense in other people? What can we learn from people like Tommy Edison? Turns out, a lot. Tommy doesn’t care about Instagram pictures or the amount of makeup a girl wears; he only cares what’s inside the person he’s talking to.

Elsie
Larisa Nagode  | diplomski film // Graduation Film

Nocoj v graščini otroci so sami doma, zgodbo grozljivo pa sestra Agatha v načrtu ima: »V noči na polno luno morajo vsi otroci mirno spati, saj se ob polnoči čas ustavi. Nespeči otrok, ki s časom ne obstane, SVOJI LASTNI SENCI VEČERJA POSTANE!«. Uboga Elsie zaspati se trudi, a sestrina zgodba po glavi ji blodi…
// Tonight in the mansion, the children are home alone. They fearfully listen to the eldest sister’s awful tale: »In the night of a shining full moon, all children should be sound asleep in their beds, for when the clock strikes midnight the time stands still. A sleepless child that does not stand still with the time, shall be eaten by their shadow…ALIVE!« Poor little Elsie can’t fall asleep for her sister’s words are almost making her weep…

Maska // Mask
Anja Resman | del diplomskega dela – razširjena predprodukcijska dokumentacija za lutkovni animirani film v obliki knjige // Graduation project element – extended preproduction documentation for a stop motion animated film in book format

Več o delu v nastajanju // More about the work in progress: Facebook Instagram

Kratki animirani film v tehniki stop animacija z naslovom Maska je kritika naše družbe, prikazana na groteskno metaforičen način v kateri smo prisiljeni nositi »maske«, da spadamo med množico ljudi. Film je trenutno v fazi produkcije – nastajanja scenografije in lutk. Ker je izdelava precej kompleksna, mi pri tem pomaga družina, predvsem oče. Celotna scenografija, skeleti in lutke so v celoti izdelani doma. Trenutno je končana scenografija ulice in del lutk. Interier scenografije stanovanja se bo začel izdelovati med poletjem.

// A short animated film in stop-motion technique entitled The Mask is a critique of our society, shown in a grotesquely metaphorical way in which we are forced to wear “masks” to belong into a crowd of people. The film is currently in production phase – the creation of scenography and puppets are in progress. Because the production is quite complex, my family, especially my father, helps me with it. The elaborate scenography, armatures and puppets are entirely made at home. Currently the street set and a small part of puppets have been completed. The interior design of the apartment will be made during this summer.

Dismorfija // Dysmorphia (trailer)
Amadeja Kirbiš  | diplomski film v nastajanju // Graduation Film – in progress

Imate tudi vi kdaj privide v ogledalu? Zani se odloči, da je čas, da se spoprime s svojo telesno dismorfijo. Na poti na zmenek s svojim fantom se izgubi v svetu ogledal. Ali jo bo to zlomilo ali ji bo pomagalo k svoji samopodobi?

Geomantika // Geomancy (shot breakdown)
Jošt Šeško  | diplomski film v nastajanju // Graduation Film – in progress

Geomantka s pomočjo Golema obnavlja uničen svet.
// A Geomancer is repairing a broken world with the help of her golem.

Project Frontline (game trailer)
Denis Perčič  | diplomski projekt v nastajanju – računalniška igra // Diploma project in progress – Computer Game

Akcijska realno-strateška igra // Action Real-Time Strategy Game

Elsie (shot breakdown 1)
Larisa Nagode  | diplomski film // Graduation Film

Elsie (shot breakdown 2)
Larisa Nagode  | diplomski film // Graduation Film


Na pričujoči razstavi sta predstavljena diplomska filma, ustvarjena na osnovi lastne zgodbe Pogovor brez konca in Elsie, oba realizirana v tehniki 2D animacija. Na ogled je tudi več diplomskih projektov v nastajanju: 2D film z naslovom Geomantika, ki je tik pred zaključno fazo, knjiga dokumentacije za lutkovni film Maska, napovednik za 2D film Dismorfija ter napovednik za računalniško igro Frontline.

// In the present show two graduation films based on their own story Five Hour Conversation and Elsie, both realized in the technique of 2D animation are presented. Also on display are several graduation projects in progress – a film entitled Geomantics, which is entering final production stages, an extended documentation for the puppet stop motion ASK a trailer for the film Dysmorphia, and a trailer for a computer gamer Frontline.

DUP // DAP 3 | Nosilni modul: Animacija // Carrier Module: Animation | Mentorja // Mentors: Kolja Saksida & Timon Leder