Fotografija 2 // Photography 2

Domen Vinko

Dnevnik // Diary

Tri fotografije iz serije dnevnik predstavljajo izseke iz mojega življenja.
Fotografije imajo zelo dolg čas osvetljevanja. Pod sliko je tudi zapisan točen čas začetka zajemanja slike in konca. Moj dan sem hotel predstaviti na drugačen način. Z uporabo te tehnike sem dosegel prikaz gibanja na fotografiji.

// Three photos show a part of my day. Photos have a very long exposure time. Just below the picture there is a time stamp when the picture was taken, and for how long. I wanted to show my day in a different way. With use of long exposures i was able to capture large amounts of movement in a single picture.
Javni prostori – Korona // Public Places – Corona

DUP // DAP 2 | Nosilni modul: Fotografija // Carrier module: Photography | Mentor: Ana Sluga