Fotografija 2 // Photography 2

Reeba Sufyan

V študijskem letu sem se ukvarjala z različnimi temami fotografije, nekaj njih predstavljam tukaj. Sledile so še druge teme, iz katerih sem naredila nekaj dobrih projektov.  Seznam vseh tem je v naslovu zgoraj. Samo-osamitev: predstavila sem življenje normalne osebe, medtem ko je ”sam / sama”, kako so ljudje monotono reagirali na karanteno. Na temo ”lasje” sem se osredotočila na naglavno ruto, ter poudarila muslimanska dekleta različnih starosti.  V  ”času korone” sem razmišljala o tem, kako se je država odzvala na to globalno pandemijo in razmere,  vidne na cestah in drugih komercialnih območjih.  V ”intenzivnem predmestju Pakistana” sem na svoji ravni najbolje poskušal prikazati težave, s katerimi se srečujejo.  Nazadnje sem upodobila tudi uničenje in razbijanje različnih plodov.

//During the academic year I worked on various topics of photography, I am presenting few here. Following are the topics on which I did some wholesome projects. The list of the topics is mentioned in the title above. ‘’Alone’’- self isolation: I represented the life of a normal person while he/she is alone, reflecting how people monotonously reacted to quarantine. For the topic ‘’hair,’’ I actually presented the hair being covered by a scarf, highlighting Muslim girls of different ages. In ‘’corona times’’ I reflected how the nation reacted to this global pandemic and the situation of lockdown highlighted by the conditions of roads and other commercial areas In ‘’intensive suburbs of Pakistan,’’ I tried my best to portray the problems encountered by them. Finally I portrayed the destruction and smashing of different fruits.

SamA // Alone

Čas Korone // Corona Times

Lasje // Hair Scarf

ZMEČKANO SADJE // SMASHED FRUITS

INTENZIVNA PREDMESTJA PAKISTANA
// INTENSIVE SUBURBS OF PAKISTAN

DUP // DAP 2 | Nosilni modul: Fotografija // Carrier module: Photography | Mentor: Ana Sluga


FOTOGRAFSKI ESEJ // PHOTOGRAPHIC ESSAY

DUP // DAP 2 | Nosilni modul: Fotografija // Carrier module: Photography | Mentor: Arne Hodalič