Skupnost… Zvok in ekologija // Community… Sound and ecology

SKUPNOST V ČASU KORONA VIRUSA 2 // COMMUNITY IN TIME OF CORONAVIRUS 2

POSLUŠANJE SVETA (ZVOK IN EKOLOGIJA) // LISTENING TO THE WORLD (SOUND AND ECOLOGY)

Maja Grčki – Kastav 22.04.2020
Luka Carlevaris – Solkan 20-23-3
Katarina Brglez – Stahovica 23.4.2020 11:07
Anja Paternoster – Selo 15.03 22.04.2020
Katja Pivk – Žiri 17:55 22.4.2020
Reeba Sufyan – Lahko (Pakistan) 4:27am 24th April
Amadeja Kirbiš – Starše 22.4.2020 15:17
Domen Vinko – Šmihel 14:52 22.04.2020
Denis Perčič – Krško 20:30 22.4.202

Rok Urbanček – Adergas 17:10 26.4.20
Alen Dolšak – Spodnje Sečovo 22.4.2020 15.45
Pietro Cromaz – Al Natisone (Italy) 22.04.2020 15:30
Adriana Ronkali – Solkan 1504 22. apr. 2020
Sara Krivec – Slovenj Gradec 3PM 22.04.2020
Reeba Sufyan – Lahore (Pakistan) 16:30 26th March
Matija Ternovec – 24-4-2020 11:39
Miha Reja – Neblo 18:20 23apr
Parisa Zaeri – Isfahan (Iran) 22.04.2020

Zvoki so prisotni v naši okolici. Zvoki komunikacije živali in zvoki tekoče vode in drhteč veter so zvočna krajine naravnih pokrajin. V mestni krajini nasprotno prevladujejo zvoki, ki jih ustvari človek in sevajo iz različnih virov, kot so stroji, sirene, različna prevozna sredstva in seveda zvok naše komunikacije. Pri večini ljudi po vsem svetu ima življenje v samo izolaciji dolg seznam pomanjkljivosti in veliko krajši je seznam za stvari, ki so jim hvaležni. Ena od teh iz slednjega seznama je tišina in zvočna umirjenost, ki jo lahko vsi opazimo po vsem svetu. Izbruh pandemije je izpraznil ceste in iz neba odstranil letala. Ta trenutek je priložnost za vse nas, ljudi in ostala bitja, da bolj pozorno prisluhnemo svetu, ki nas obdaja. Tekom predavanja so študentje dobili za nalogo, da posnamejo z mobilnim telefonom 2 minuti zvoka, ki jih obkroža in nam lahko zvočno predstavi zvočno krajino zunanjega prostora, kjer preživljajo čas tekom izolacije / karantene.

// Sounds are present around us. The sounds of vocalizing animals and the sounds of running water and rustling wind emanate from natural landscapes. Urban landscapes, in contrast, are dominated by human-produced sounds radiating from a variety of sources, such as machines, sirens, all the transport and us humans. For most people around the world, life under lockdown comes with a long list of disadvantages and a much shorter one of things to be grateful. One of this is an “astonishing” soundscapes we can all notice all around the world. With flights grounded and roads clear, the corona virus outbreak is a chance for all of us, humans and the non-humans, to listen more carefully to the world around us and re-engage with sounds of nature. During the lecture, the students were given the task to record with their mobile phone an 2 minutes of sound that represents the soundscape of the outdoor space, where they spend time during

Avtorji del: // Authors: Katarina Brglez, Luka Carlevaris, Alen Dolšak, Maja Grčki, Katja Pivk, Miha Reja, Adriana Ronkali, Reeba Sufyan, Domen Vinko, Parisa Zaeri, Pietro Cromaz, Amadeja Kirbiš, Eva Sara Krivec, Anja Paternoster, Denis Perčič, Matija Ternovec, Rok Urbanček

DUP // DAP 2 & 3 | Sodobne umetniške prakse: Delavnica // Contemporary Art Practices: Workshop | Mentor: Robertina Šebjanič