Zvočni haiku // Sound haiku

Reeba Sufyan
Matija Ternovec
Katja Pivk
Denis Perčič
Ece Horasanlı
Pietro Cromaz
Maja Grčki
Katarina Brglez
Amadeja Kirbiš
Rok Urbanček
Parisa Zaeri
Luka Carlevaris
Ezgi Sakin

Namen delavnice je bil predvsem spoznavanje zvočnega okolja v katerem živimo, razumevanje bioakustike, ambientalnega zvoka, snemanja zvočnega okolja in razumevanje koncepta zvočnega pripovedovanja.
Študenti so bili razdeljeni v dve skupini, ki sta na terenu “lovili” zvok različnih karakterjev in izvorov. Snemali smo v Novi Gorici – pri samostanu Kostanjevica, na železniški postaji, v predoru in gostinskih lokalih. Zvoke smo zajemali z različnimi snemalniki (Zoom H4, Sounddevices MixPre 10T, pametni telefoni različnih znamk) in različnimi mikrofoni (boom mikrofon, kontaktni mikrofon, vgrajeni mikrofon na snemalniku Zoom H4, vgrajeni mikrofoni na pametnih telefonih). Vsak izmed študentov je nato iz nabranega materiala ustvaril kratek 30 sekundni zvočni haiku, kot svojo kratko zvočno zgodbo.
// The purpose of the workshop is to get aware of the sound environment in which we live, learning about bioacoustics, ambient sound, recording of our sound environment and understanding the concept of audio narration (audio storytelling).
Students were divided into groups “catching” sounds with different characters and origins during the field trip. Recordings were made in surroundings of Nova Gorica – at the Kostanjevica Monastery, at the railway station, in the tunnel and different restaurants. Sounds were recorded with different recording devices (Zoom H4, Sounddevices MixPre 10T, smart phones) and microphones (boom microphone, contact microphone, Zoom H4)… Each student later created a 30 seconds short story as a sound composition.

*vsaka 30 sekundna kompozicija se predvaja v zanki // *each 30 sec composition is played in a loop | DUP // DAP 2&3 | Fotografije // Photos by: Reeba Sufyan, Katja Pivk, Aljaž Lavrič | Delavnica // Workshop | Mentorja // Mentors: Boštjan Perovšek, Ivan Antić