Zgodboris // Storyboard

V prvem letniku se študentje prvič srečajo s pripovedno-risarskimi nalogami, ki so zastavljene vodeno, vendar po zelo odprtem principu asociacij in možnosti lastne interpretacije. Pri vsakem srečanju izdelajo avtorsko risano zgodbo kot zaključeno enoto ali potencialni nastavek za nadaljevanje.
Nadaljevalni letniki so morali predstavljati povsem svoje ideje za zasnove zgodb, razvoje likov in dinamik med njimi z izrisovanjem drobnih dogodkov, ki bi lahko postali osnova ali del večjega avtorskega projekta. Veliko študentov je izkazalo zelo jasne ideje, risbe ter zgodborise, tako da je delo potekalo predvsem individualno.

//  The first year students meet the drawing-narrative assignments for the first time. The tasks are guided yet open by the associative principle and the possibility of individual interpretation. At each session they develop and draw a story of their own as a concluded whole or even as potential for further development.
Students of continuing years are asked to present their own original story plots, develop characters and dynamics between them through drawing short events that could lead to bigger individual projects. Majority of students presented very clear ideas, drawings and storyboards, so the work was mostly carried out individually.

DUP // DAP 1, 2 & 3 | Modul: Kreativni praktikum // Module: Creative Practicum | Mentor: Milanka Fabjančič