Animacija – študijske vaje // Animation – study exercises


Študentke in študentje prvih letnikov so za končno vajo izdelali kratko animirano sekvenco v treh posnetkih v izbrani animirani tehniki. Na ogled so animirane sekvence v tehniki stop animacija, tradicionalni in v 2D računalniški tehniki. // First year students have realised for their final semester exercise a short animated sequence of three shots in their chosen animation technique. On view are animated sequences in stop motion, traditional and 2D computer techniques.

| Vodja nosilnega modula Animacija // Animation carrier module leader: Kolja Saksida

Študentke_študentje: Milena Brkić, Matevž Jelenc, Arta Kroni, Karin Likar, Vanda Ljumović, Sofia Miljatović, Roman Paxyutkin, Domen Sajovic, Melita Sandrin, Filip Sluga, Tamara Taskova, Reeba Sufyan