Space, image & time // Prostor in čas v gibljivih slikah

Negativni prostor, Strah – video (instalacija) 
// Negative Space, FearVideo (Installation)

Boris T. Matić

Strah je intenziven in neprijeten negativen občutek, ki ga človek doživi, ​​ko vidi ali pričakuje nevarnost, naj bo resnična ali neresnična. Pojavi se sredi dojemanja ali pričakovanja resnične ali namišljene nevarnosti ali resne grožnje. Je primarno čustvo, pa tudi sreča ali žalost. V času globalne pandemije koronavirusa se je večina ljudi na njihovih domovih bala neznanega virusa, mesto, v katerem živim, je prizadel potres. Nekaj ​​zelo resničnega. Neznane in znane grožnje so se medsebojno okrepile. V osnovi vseh strahov je človekov strah pred smrtjo. To je tema tega prispevka. Prostor svobode in modro nebo, ki predstavljata življenje, se počasi izgubljata v strahu in nas spravljata v razmišljanje o negotovi prihodnosti z določenim koncem, ki čaka vsako živo bitje.

//Fear is an intense and unpleasant negative feeling that a person experiences when he sees or expects danger, whether it is real or unreal. It occurs in the middle of perceiving or expecting a real or imagined danger or a serious threat. It is a primary emotion just like happiness or sadness. During the global coronavirus pandemic when most people in their homes feared this unknown virus, my city was hit by an earthquake. Something very real. Unknown and known threats reinforced one another. At the root of all fears is man’s fear of death. That’s the topic of this paper. The space of freedom, the blue sky that represents life, is slowly disappearing in fear and makes us think about our uncertain future with an end that awaits every one of us. 

*Avtor teksta: // Text written by:  Boris T. Matić | MUP // MAP 1 | Kreativni praktikum: Prostor in čas v gibljivih slikah // Creative Practicum: Space, image & time | Mentor: Jasna Hribernik