Risanje // Drawing – test full width


Skozi praktične vaje obravnavamo temelje gradnike risanja: senčenje, gradnjo prostora, človeško figuro (kot voluminozni objekt). Delamo v smeri, da se likovna sredstva risbe ponotranji, obenem pa da se začne risbo razumevati kot sredstvo za osebno izražanje, ki ni nujno vezano le na “klasično” risanje.

// Through practical exercises we tackle main characteristics of drawing: shading, constructing space, human figure (as a voluminous object). We work toward the goal of internalising drawing rules, but at the same time to understand the potential of drawing for personal expression, not only as “classical” drawing. 

Avtorji del // Authors: Nika Karner, Nikola Đorđević, Martin Lozej, Luka Mavrič, Tijana Mijušković, Wadha Ali Mustafa Amoor, Una Savić, Yevheniya Lyubchyk

DUP // DAP 1| Kreativni praktikum: Risanje // Creative Practicum: Drawing| Mentor: Arjan Pregl

Glavna ideja vsebinskega sklopa je raziskovanje možnosti osebnega izražanja v risbi. Kreativna organizacija prostora, ki jo s tovrstno risbo negujemo, je lahko uporabna za različne umetniške prakse: slikarstvo, fotografija, video …

// The main focus of the courselet is exploring the potential of personal expression in drawing. With this kind of drawing we encourage creative organisation of space, which can later be used in different artistic practices: painting, photography, video …

Avtorji del // Authors: Pietro Cromaz, Alen Dolšak, Luka Carlevaris,  Amadeja Kirbiš, Maja Grčki, Ece Horasanli, Anja Paternoster, Katja Pivk, Ezgi Sakin, Rok Urbanček, Parisa Zaeri

DUP // DAP 2&3 | Kreativni praktikum: Risanje // Creative Practicum: Drawing| Mentor: Arjan Pregl

Skozi praktične vaje obravnavamo temelje gradnike risanja: senčenje, gradnjo prostora, človeško figuro (kot voluminozni objekt). Delamo v smeri, da se likovna sredstva risbe ponotranji, obenem pa da se začne risbo razumevati kot sredstvo za osebno izražanje, ki ni nujno vezano le na “klasično” risanje.
// Through practical exercises we tackle main characteristics of drawing: shading, constructing space, human figure (as a voluminous object). We work toward the goal of internalising drawing rules, but at the same time to understand the potential of drawing for personal expression, not only as “classical” drawing.
Avtorji del: // Authors: Nika Karner, Nikola Đorđević, Martin Lozej, Luka Mavrič, Tijana Mijušković, Wadha Ali Mustafa Amoor, Una Savić, Yevheniya Lyubchyk
DUP // DAP 1| Kreativni praktikum: Risanje // Creative Practicum: Drawing| Mentor: Arjan Pregl