Prva podaja // Kick off #10


Prva podaja je za študente_ke aklimatizacijska delavnica akademskega leta, ki je bila letos kasneje kot običajno, in je jubilejno desetič zapored postregla z eksperimentalnimi in zabavnimi deli, ki so jih študentje v skupinah realizirali v 36 urah. Študentke_je tako prve kot tudi druge stopnje Akademije umetnost Univerze v Novi Gorici so se letos ukvarjali s kombinacijo treh naključno izbranih parametrov: (a) persono, ki nagovarja (b) publiko na (c) specifično temo. Skupine so sestavljale sledeče scenarije: (1) predsednik vlade, ki nagovarja podpornike na temo korupcije; (2) preiskovalni_a novinar_ka, ki nagovarja dijake na temo migrantske krize; (3) starš samohranilec, ki nagovarja vlado na temo pandemije; (4) aktivist(i) / demonstrant(i), ki nagovarjajo delničarje na temo zdravstva; ter (5) generalni_a direktor_ica multinacionalne petrokemične korporacije, ki nagovarja splošno publiko na temo represije. Slednja je bila tudi zmagovalna skupina prestižne nagrade Prve podaje. // The Kick Off — an acclimatization workshop into the academic year, this year later than normal—has for the 10th jubile offered experimental and fun works produced in a day and a half by groups of students. Undergraduate and graduate students from the School of Arts, University of Nova Gorica, have tackled a combination of three randomly picked parameters: (a) a persona who is addressing a specific (b) audience on (c) a theme. Groups have worked in the following scenarios: (1) a prime minister addressing their supporters about the corruption; (2) investigative journalist addressing pupils about the migrant crisis; (3) a single parent addressing a government about the pandemic; (4) aktivist(s) / demonstrator(s) addressing shareholders about the health; and (5) a CEO of a multinational petro-chemical corporation addressing the general public about the repression. The latter has also won the prestigious Kick Off award of the audience.

|Mentor: Metod Blejec
Avtorja fotografij // Photos by: Metod Blejec, Una Rebić