Likovna teorija // Art Theory

Cilj vaj pri predmetu Likovna teorija je preizkusiti v praksi nekatere likovno teoretske zakonitosti s katerimi se študenti spoznajo na predavanjih. Osrednji motiv je zato serija avtoportretov, ki omogoča opazovanje barvnih kontrastov, medsebojnega delovanja barve in oblike ter učinkovanja oblike in ozadja. Raziskujemo pa tudi ekspresivno vrednost črte, točke in različnih načinov oblikovanja slikovnega prostora.

// The aim of practical work at Art Theory is to see how theory from lectures works in practical work. Main motif is a series of self-portraits where students explore the colour contrasts, relationship between colour and form and the interaction between shape and background. We also explore the expressive value of line, dot and various way of designing the pictorial space.

Avtorji izbranih del // Authors of presented works: Giulio Pipolo, Jelena Cambj, Kristian Petrovčič, Staš Zupanc, Matej Rimanić, Una Savić, Tijana Mijušković, Nika Karner, Wadha Amoor, Renee Stanič, Luka Mavrič, Yevheniya Lyubchyk

DUP // DAP 1 | Kreativni praktikum: Likovna teorija // Creative Practicum: Art Theory | Mentor: Mojca Zlokarnik