Filmske vaje // Film exercises

Vaje 1. letnik // Exercises, Year 1

Osnovna izhodišča za realizacijo vaj, kar pričujoči filmi so, je spodbujanje kreativnosti študentov I. letnika in artikuliranje njihovega filmskega izraza, oblikovanih po vnaprej določenih parametrih, ki so:

DUP // DAP 1 | Nosilni modul: Videofilm // Carrier Module: Videofilm | Mentor: Boštjan Vrhovec

Wadha Amoor

Zaryab Tariq

Yevheniya Lyubchyk

Vaja 1 // Exercise 1
  • Zabeležiti določeno  pot od točke A do točke B.
  • Tukaj vmes pade corona virus, zaprtje šole in delo na daljavo.

Za ogled vseh izdelkov vaje št. 1 vabljeni v našo Vimeo galerijo // For all exercises #1 go to our Vimeo Gallery

Una Savić


Staš Zupanc

Nika Karner

Kristian Petrovčič

Vaja 2 // Exercise 2
  • Osebi ni dovoljeno zapuščati stanovanja, nihče na sme k njej – njemu, komunikacija z drugimi na socialnih omrežjih je otežena, praktično onemogočena. Je v popolni osami, tako kot vsi drugi okoli nje. Dolžina filma 2 minuti.

Za ogled vseh izdelkov vaje št. 2 vabljeni v našo Vimeo galerijo // For all exercises #2 go to our Vimeo Gallery

Martin Lozej


Nika Karner

Luka Mavrič

Vaja 3 // Exercise 3
  • Odnos do izbranega predmeta.
  • Izhodišče: z realnimi podobami prikazati abstraktno občutenje izbranega razmerja.

Za ogled vseh izdelkov vaje št. 3 vabljeni v našo Vimeo galerijo // For all exercises #3 go to our Vimeo Gallery

Una Savić

Staš Zupanc


Matej Rimanić

Una Savić

Martin Lozej

Vaja 4 // Exercise 4
  • Dokumentarni prikaz peke palačink, v katerega je lahko vključena tudi zgodba.
  • Izhodišče: dokumentarni princip sosledja časa in dogajanja, ki lahko ustvari tudi čustveno zgodbo.

Za ogled vseh izdelkov vaje št. 4 vabljeni v našo Vimeo galerijo // For all exercises #4 go to our Vimeo Gallery

Reene Stanič