Cinemasports Taiwan

Turn me on
Matej Rimanić, 2. letnik // 2nd year
Film govori o dekletu, ki se poda na pot, da stestira novega robota. // The film is about a girl, that is going on a jurney to test her robot.

Give me your best shot
Filip Sluga, Tamara Taskova, Milena Brkić, 1. letnik //1st year
Punca, ki nosi hudo breme, se sooči s svojimi negativnimi občutki in se jih nauči spremeniti v pozitivne občutke. Vsaka oseba se sooči z negativnimi občutki in prav to prikazuje naša zgodba. Ta punca, ki jo vidimo v filmu nosi breme teh negativnih občutkov, v obliki kamnov, v njenem kovčku. Kmalu za tem se spopade s svojimi občutki in nauči se jih spremeniti v pozitivne. Na koncu vidimo to punco kako nosi na sebi vse svoje občutke in slišimo kako je pripravljena na karkoli v življenju.
// A girl, with weight on her shoulders, confronts her negative feelings and learns to turn them into pozitive feelings. Every person confronts his negative feelings in their life and that’s what this story is about. We see this girl, who carries the weight of her negative feelings, which are in a form of rocks, in her suitcase. Soon after she hits rock bottom she confronts her feelings and lears how to turn them into positive ones. At the end we see this girl wearing her positive feelings and hear her how she’s ready for anything in her life.

Sodelovanje s festivalom Cinemasports iz Tajvana je postalo že tradicionalno, našim študentom je takšna dodatna aktivnost izziv. Vsako leto se nekaj skupin študentov odloči sodelovati v tej tekmi s časom in večina naših skupin se je vsa leta uvrščala zelo visoko. Sodelujoči na določen dan pripravljeni čakajo na začetek tekme, ko jim organizatorji festivala sporočijo tri skrivne sestavine, ki jih mora film imeti. Za izvedbo in pošiljanje imajo na voljo le 10 ur. Študentje, ki vstopijo v to, se morajo samoorganizirati. Snema se običajno na soboto, ko so doma, zato nekateri vpletejo tudi svoje prijatelje izven akademije. Pristopi so različni, a ne glede na vse, se vključeni marsikaj naučijo. Prvi letniki morda skozi to sploh prvič delajo film v sodelovanju z novimi sošolci. Poleg produkcije je del izkušnje tudi sodelovanje z organizatorji festivala, vse potrebno morajo oddati, in če so uvrščeni na lestvico najboljših, se morajo študentskemu občinstvu na Tajvanu tudi javiti v živo. Letos se je uspelo uvrstiti trem filmom, tudi enemu iz prvega letnika. // Collaboration with the Cinemasports Festival from Taiwan has become traditional. Such an additional activity is a special kind of challenge for our students. Each year, a few groups of students choose to participate in this time race and most of our groups have ranked very high over the years. Participants wait for the start of the match on a certain day, ready to react quickly, when the organizers of the festival send them the three secret ingredients that the film must have. They only have 10 hours for the whole process, from the idea to the final film. Students who enter into this need to self-organize. Approaches vary, but no matter what, those involved learn a lot. First-year students may be making a film in collaboration with new classmates for the first time ever. In addition to the production, part of the experience is also working with the festival organizers. They have to submit the film and if they are ranked among the best, they also have to address the student audience in Taiwan live. This year, three films qualified, including one from the first year.

| Mentorica // Mentor: prof. Rene Rusjan

Smile
Luka Mavrič, 2. letnik // 2nd year
Dekle naredi samomor. Po smrti matere in sedaj še babice, dekle ne vidi več smisla v življenju in gre narediti samomor. // Girl commits suicide. After the death of her mother and now grandmother, a girl attempts suicide.