3D animacija // 3D animation

Pri predmetu 3d animacija so študentje imeli nalogo, da naredijo animacijo na obstoječ zvočni posnetek(dialog ali monolog iz filma).Vsak od študentov je dobil že zmodeliran 3d karakter, ki je bil pripravljen za animacijo. Skozi proces učenja animacije so se študentje seznanjali s programom 3d Autodesk Maya, v katerem so svoje karakterje animirali. Hkrati pa so od mene dobile navodila glede procesa nastajanja animirane sekvence, znanje o dvanajstih principih animacije, ki so jih skozi delo skušali aplicirati v svoj izdelek.

// In the 3d animation class, the students were presented with the challenge, to create 3d animated sekvence to a existing sound recording (dialog or monolog from a movie clip). Each student were given 3d character, ready for animation. Through the process of learning animation they learned software 3d Autodesk Maya, in which they animated their scenes. Through their work they got my instructions about how to set up an animated scene, animate it and apply 12 principles of animation to their sequence.


Sodelujoči študentje // Participating students: Ezgi Sakin, Katja Pivk, Maja Grčki, Matija Ternovec, Parisa Zaeri  | DUP // DAP 2 & 3 | Modul: Digitalni praktikum // Module: Digital Practicum | Mentor: Andraž Kržič